in

10 CHỈ SỐ KPI TRONG MARKETING ONLINE QUAN TRỌNG NHẤT

  1. Chỉ số Click: KPi này là chỉ số nhấp chuột mà bạn nhận được qua việc quảng cáo
  2. Chỉ  sô Impressions: Số lần xuất hiện quảng cáo đến khách hàng
  3. Chỉ số Click through rate: Tỉ lệ nhấp chuột của từ khóa, được tính bằng Click / Impressions
  4. chỉ số Cost per click : Chi phí nhấp chuột, nhờ vậy mà bạn biết được số tiền phải trả
  5. Chỉ số cost: Là số tiền bạn có thể chi ra cho việc quan sát, cần theo dỏi KPI này để tránh vượt ngân sách
  6. Chỉ số Positioning::Chỉ số đánh giá sự xuất hiện quảng cáo của bạn trong Adword
  7. Chỉ số Conversions: Là số chuyển đổi, theo dỏi chỉ số này giúp doanh nghiệp của bạn bám sát được mục tiêu mà đươc ra chiến dịch.
  8. Chỉ sô Conversions rate: Là tỉ lệ tổng giữa traffic của website trên mục tiêu chiến dịch quảng cáo mà doanh nghiệp bỏ ra.
  9. Chỉ số Cost per action: là hình thức quảng cáo mà doanh nghiệp phải trả cho mỗi hoạt động chuyển đổi đủ điệu kiện.
  10. Chỉ số Quality score : đánh giá mức độ hiệu quả của adword, đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo và từ khóa
  SEO là công cụ sống còn của doanh nghiệp thời đại Digital

4            4 8

tải xuống 1 2

Những sai lầm thường gặp trong việc quảng cáo trực tuyến

6 3

Một vài kinh nghiệm khi chạy quảng cáo facebook