in

10 CHỈ SỐ KPI TRONG MARKETING ONLINE QUAN TRỌNG NHẤT

  1. Chỉ số Click: KPi này là chỉ số nhấp chuột mà bạn nhận được qua việc quảng cáo
  2. Chỉ  sô Impressions: Số lần xuất hiện quảng cáo đến khách hàng
  3. Chỉ số Click through rate: Tỉ lệ nhấp chuột của từ khóa, được tính bằng Click / Impressions
  4. chỉ số Cost per click : Chi phí nhấp chuột, nhờ vậy mà bạn biết được số tiền phải trả
  5. Chỉ số cost: Là số tiền bạn có thể chi ra cho việc quan sát, cần theo dỏi KPI này để tránh vượt ngân sách
  6. Chỉ số Positioning::Chỉ số đánh giá sự xuất hiện quảng cáo của bạn trong Adword
  7. Chỉ số Conversions: Là số chuyển đổi, theo dỏi chỉ số này giúp doanh nghiệp của bạn bám sát được mục tiêu mà đươc ra chiến dịch.
  8. Chỉ sô Conversions rate: Là tỉ lệ tổng giữa traffic của website trên mục tiêu chiến dịch quảng cáo mà doanh nghiệp bỏ ra.
  9. Chỉ số Cost per action: là hình thức quảng cáo mà doanh nghiệp phải trả cho mỗi hoạt động chuyển đổi đủ điệu kiện.
  10. Chỉ số Quality score : đánh giá mức độ hiệu quả của adword, đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo và từ khóa

4            4 8

tải xuống 1 2

Những sai lầm thường gặp trong việc quảng cáo trực tuyến

6 3

Một vài kinh nghiệm khi chạy quảng cáo facebook