Bắt đầu sử dụng website marketer.vn cho học tập

Marketer.vn được xây dựng như một trang thông tin kết hợp với các bài giảng hướng dẫn theo các chủ điểm lớn cho các bạn dễ dàng học tập

Các mục lục chính

Bài long-form

Những bài viết dài, chất lượng hàm chứa nội dung lớn. Hướng dẫn đầy đủ các bạn thực thi một điều gì đó.

Bài casestudy

Chia sẻ casestudy thực hành thật trong quá trình chạy dự án

Hỏi đáp ngắn

Câu hỏi ngắn thường gặp của các bạn khi thực thi marketing

Cách sử dụng hiệu quả

1.

Đọc nội dung phù hợp

Bắt đầu với kiến thức cơ bản sẽ giúp bạn không bị trôi nổi và ngợp trong lượng bài viết nhiều.

2.

Hỏi đáp

Hãy add zalo và tham gia group facebook của chúng tôi để hỏi đáp nhiều hơn.

3.

Chia sẻ

Chia sẻ khó khăn của các bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

>