Hiểu vị trí

Mỗi vị trí công việc đều có một mô tả và một tiêu chí đánh giá hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả

Casestudy kết hợp bộ phận marketing triển khai công việc, KPIs đánh giá rõ ràng.

Phân bổ vận hành

Tìm kiếm nhân tài về Marketing, quy trình đào tạo và phát triển.

Bạn là ai ?

trong việc sử dụng và vận hành marketing phát triển kinh doanh

CEO SMEs

Startup - BHOL

Trưởng phòng MKT

MMO

Vấn đề chính của bạn

Đào tạo đội ngũ nội bộ

Phân bổ và quản trị

Đọc số liệu và phân tích

Đồng bộ phòng ban marketing

Tuyển dụng

Chi phí Ads

Rủi ro

Tăng trưởng

Nhóm chủ điểm bắt đầu

Contact Me on Zalo