Content sạch content bẩn và content rẻ tiền đắt tiền

content ban va sach 1

Content sạch content bẩn và content rẻ tiền đắt tiền là vấn đề tưởng dễ nhận ra nhưng thật ra lại rất khó nếu bạn không thật sự ngồi và suy xét nó. Qua bài này Content.vn giúp bạn nhận ra vấn đề đó dễ dàng. Nào let’s go.

1, Cách tiếp cận content

Một content bẩn luôn tiếp cận người dùng ở góc độ nêu ra các vấn đề tiêu cực, nhiều mặt trải và đẩy người đọc vào tranh cãi và xả stress là chủ yếu thay vì giáo dục người đọc một điều gì đó.

2, Đối tượng

Content bẩn luôn cố gắng tiếp cận độc giả với 2 tiêu chí chính sau

  • Đối tượng trẻ, dễ kích động và thích nêu quan điểm
  • Đối tượng không có tư duy phản biện cao, học thức bình thường.

3, Vấn đề và loại content

Content bẩn luôn tập trung vào mặt trái và các vấn đề nhức nhối trong xã hội mà thậm chí chính họ cũng không có lời giải cho nó. Và như một câu nói. Những kẻ không có giải pháp cho vấn đề thì thường nói rất nhiều vè vấn đề.

Inspirational Quotes Instagram Post 1 scaled

4, Ví dụ

content ban va sach 2 content ban va sach 3 content ban va sach 1

content ban va content sach scaled