Link tải phần mềm theo dõi các hoạt động lên lịch làm việc

Marketer Việt Nam

Đối với những bạn muốn kinh doanh online nên sử dụng cài đặt những phần mềm theo dõi các hoạt động lên lịch làm việc này để có thể  kiểm soát những hoạt động kinh doanh cần thiết để có thể kiểm soát hoạt động kinh doanh của bạn. Kể từ khi Google Chrome có khoảng 71% cổ phần của việc sử dụng trình duyệt, không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều các phần mở rộng trình duyệt hữu ích nhất hiện có đã được xây dựng với Google Chrome.

Sau đây marketer.vn muốn khuyên bạn nên dùng cho doanh nghiệp, phần mở rộng cho phép bạn truy cập các tính năng trực tiếp hơn trong Chrome và tuỳ chỉnh duyệt web của bạn để cải thiện công việc của bạn hằng ngày một cách chuyên nghiệp hơn.

Một lời cảnh báo nhỏ, nếu cài đặt quá nhiều phần mở rộng của Google Chrome có thể làm chậm trình duyệt của bạn. Tốt nhất là bạn chỉ cài đặt và giữ những ứng dụng mà bạn thực sự sẽ sử dụng và hữu ích cho chính doanh nghiệp của mình.

https://chrome.google.com/webstore/detail/assistantto-scheduling-as/ndddjdifcfcddfdgedlcmfjamionaago?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-pocket/niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/clearbit-connect-supercha/pmnhcgfcafcnkbengdcanjablaabjplo?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/streak-crm-for-gmail/pnnfemgpilpdaojpnkjdgfgbnnjojfik

https://chrome.google.com/webstore/detail/buffer/noojglkidnpfjbincgijbaiedldjfbhh?hl=en

https://chrome.google.com/webstore/detail/effin-amazing-utm-builder/eoaapiimcaimddnfhfnifgkinmpcbccp?hl=en

 

 

Share This Article
Marketer.vn là một cộng đồng marketer mạnh nhất Việt Nam. Nơi chúng tôi liên tục update các kiến thức mới, casestudy thật và tương tác với các bạn. Hãy tham gia group facebook, kênh youtube trao đổi với chúng tôi.