1 số kiến thức làm Youtube Platform cơ bản mọi người nên nắm

1- Public rồi tránh / hạn chế edit.
2- AI Quét được cả Thumbnail nên để ý text trên thumbnail / Càng đơn giản rõ ràng càng tốt.
3- Tag kênh nên 6 tháng / 1 năm thay đổi 1 lần.
4- Bám sát Keyword của video đạt hiệu quả rồi bào nó theo keyword thêm dc 2-3 video để tối ưu luồng.
5- Set tag thẻ & Playlist ( tên playlist cũng dùng SEO được nên kỹ tính tí )
6- Sử dụng cái Homepage Youtube ( Video dành cho người mới và người cũ ) hiệu quả thì tăng views ok.
7- Content càng chi tiết càng tốt, đừng cố cái gì cũng làm kênh lúc cao lúc thấp => Low Score channel, view từ từ sẽ hẹo dần.
8- Thứ tự ưu tiên khi làm 1 video về 1 keyword nổi cộm hơi điểm đó sẽ là “Keyword > Thời điểm > Nội dung > Tối ưu công cụ”
9- Dùng Tab cộng đồng thường xuyên sẽ rất tuyệt vời !
10- Nếu Short thì Short và nếu Ngang là Ngang, đừng nửa này nửa kia hoặc phân theo lịch sẽ tốt hơn.
11- Pin comment và trả lời comment để video tăng score.
12- Share lên các nền tảng khác nhau ( Twitter, facebook ) bằng thao tác sử dụng trên nền tảng youtube bấm sang sẽ hiệu quả hơn copy paste address link.

Facebook
Twitter
Email
Print