Khắc phục việc chạy quảng cáo facebook không còn hiệu quả nữa.

Nguyên nhân

Quảng cáo facebook bạn sữ dụng trong thời gian đàu thì rất hiệu quả nhưng thời gian sau thì không còn được như vậy nữa, tương tác ít đi hẳn thì sẽ tồn tại 1 trong 2 trường hợp sau:

+Trường hợp 1 là tần suất đã gần bằng 2: Nghĩa là quảng cáo của bạn đã lặp lại với người củ không tiếp cận được thêm đối tượng mới

+Trường hợp 2 là tần suất vẫn <1,5: Nghĩa là quảng cáo không lặp lại nhưng vẫn giảm tiếp cận, có thể do cách bạn chonk đối tượng rộng, có nhiều đặc điểm khác nhau nên lúc đầu sẽ tiếp cận nhanh hơn, hoặc là do bài viết bạn đã cũ và facebook thì luôn ưu tiên cho những thông tin mới hơn.

>>> Xem thêm: 5 chiến lược cho hàng

Hướng giải quyết

Đối với trường hợp 1: Sữa đổi đối tượng quảng cáo sao cho khác đối tượng của bạn lúc ban đầu, như vậy Facebook sẽ hiểu và tìm đối tượng mới cho quảng cáo của bạn : 

Đối với trường hợp 2: bạn cầu sữ đổi lại đối tượng tìm kiếm của mình sao cho phù hợp nhấy, không quá rộng cũng không quá hẹp, Nếu như bài viết crua bạn đã quá củ thì bạn hãy nhanh tạo những bài mới thôi nào, tương tác sẽ nhiều lắm đấy.: 

>>> Xem thêm: Ai có tố chất làm SEO

>>> Xem thêm:3 chiến lược bán hàng

0 0 vote
Article Rating

Thị trường Online và xu hướng hiện nay

Nghệ thuật giật tít: những kiến thức căn bản