Nhiều hy vọng với kế hoạch 5 năm đẩy mạnh thương mại điện tử của Hà Nội

0

Thị trường thương mại điện tử tại Hà Nội trong vài năm gần đây đã có sự phát triển rõ rệt ( doanh thu năm 2017 đạt 36.000 tỷ đồng – tăng 2% so với năm 2016). Theo đó, để đẩy mạnh thương mại điện tử Hà Nội phát triển hơn nữa, lãnh đạo thành phố đã ký ban hành Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 9-4-2018 chú trọng khai thác các công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo AR, internet vạn vật IoT.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ khuyến khích thiết lập các website và các ứng dụng thương mại điện tử về thực phẩm an toàn trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng mã hình QR trong truy xuất trực tuyến nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa, trên tem chống giả, tem xác, trong truy xuất thông tin, thanh toán, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử. Triển khai đồng bộ máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng; đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt….

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo
Tư vấn Online
Chỉ đường