in

Người thông minh ( p1)

Năng lực cá nhân của mỗi người rất quan trọng, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn cả năng lực đó là nhân phẩm, đó cũng là cơ sở để đánh giá một con người đó có đáng tin cậy hay không.

Xã hội ngày nay, người thông minh thì rất nhiều nhưng người đáng tin cậy thì lại rất ít. Nói về thông minh, kỳ thực chỉ số IQ của mỗi người đều xấp xỉ như nhau, chỉ có một số người cao hơn một chút, thế nhưng trong một hoàn cảnh như nhau, trừ những người có chỉ số IQ tương đối cao ra, phải chăng sự thông minh thường thể hiện ở khả năng xử lý và thích nghi những sự vật sự việc mới mẻ của con người?

  Cách viết một Email marketing ấn tượng!

1 11

Con người ngày nay càng ngày càng trở nên thông minh hơn, đơn giản bởi mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp, mối quan hệ giữa người với người còn càng phức tạp hơn nữa, nên trừ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường ra , sau khi tốt nghiệp đi làm, qua quá trình tiếp xúc và xử lý nhiều vấn đề phức tạp khó khăn, dần dần con người sẽ trở nên càng “thông minh” hơn.

Nhìn chung, những người thông minh thường rất có năng lực, nhưng chưa chắc đã đáng tin cậy, cũng có nghĩa là nhân phẩm chưa chắc được bảo đảm. Tất nhiên, những người đáng tin cậy không phải là những người không thông minh, và cũng không phải là người không có năng lực. Thông minh và đáng tin cậy hay nói cách khác là năng lực và nhân phẩm nó giống như một đôi cánh, thiếu một bên bạn đều không thể bay được cao, và càng không thể bay được xa.

  Xu hướng Marketing 2019 hứa hẹn sẽ là một bức phá về tiếp thị

Ai cũng thích người thông minh, nhưng trong thực tế cuộc sống nhiều người không muốn làm bạn thân với người thông minh, mà họ thích làm bạn thân với người có nhân phẩm tốt hơn. Người thông minh luôn giấu giếm nhiều chuyện, quá nhiều biến đổi, nên nhiều khi bạn không biết được thâm tâm họ nghĩ gì, nhiều khi biết được cũng không thể nói được ra mà chỉ có thể đề phòng.

1 1476460086155 4

MUỐN LÀM NÊN VIỆC LỚN PHẢI TÌM ĐƯỢC 5 NGƯỜI NÀY TRONG ĐỜI

1 11

Người thông minh ( p2)