Danh mục Xu hướng

B2C trong kinh doanh

Giới thiệu Giới thiệu về B2C (Business-to-Consumer) là mô hình kinh doanh nơi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng. B2C đã trở thành một phần quan trọng trong ngành kinh doanh…