Phân tích SWOT là gì ? Hướng dẫn A-Z cho người mới

Giới thiệu về SWOT

Phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) là một ng cụ quan trọng được sử dụng trong kinh doanh và quản lý. Nó giúp các doanh nghiệp và tổ chức xác định và đánh giá các yếu tố nội bộ (điểm mạnh và điểm yếu) và yếu tố bên ngoài (cơ hội và đe dọa) để định hướng chiến lược và ra quyết định.

SWOT cho phép người dùng nhìn nhận tổng quan về tình hình hiện tại và tiềm năng của một tổ chức.

Phân tích SWOT

Phân tích SWOT

Phân tích yếu tố nội bộ (Internal Factors)

Điểm mạnh (Strengths)

 • Đặc điểm và ưu điểm của doanh nghiệp/ tổ chức: Xác định những khía cạnh tích cực, đặc biệt và ưu điểm của tổ chức, bao gồm thương hiệu mạnh, sản phẩm/dịch vụ chất lượng, hoặc mối quan hệ tốt với khách hàng.
 • Sản phẩm/dịch vụ độc đáo hoặc cạnh tranh: Xác định những sản phẩm hoặc dịch vụ có sự độc đáo, ưu việt và có thế mạnh so với đối thủ cạnh tranh.
 • Sức mạnh về tài chính, nguồn lực và cơ cấu tổ chức: Đánh giá tài chính ổn định, nguồn lực vượt trội và cơ cấu tổ chức hiệu quả của doanh nghiệp/tổ chức.

Điểm yếu (Weaknesses)

 • Hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp/tổ chức: Xác định những hạn chế, khó khăn, hoặc thiếu sót mà tổ chức đang phải đối mặt, chẳng hạn như hệ thống quản lý không hiệu quả, hạn chế về ng nghệ, hoặc sự thiếu hụt nguồn lực.
 • Thiếu hụt nguồn lực, kỹ năng hoặc ng nghệ: Đánh giá các khía cạnh mà tổ chức thiếu hụt, chẳng hạn như thiếu kỹ năng, ng nghệ lạc hậu, hoặc nguồn lực hạn chế.
 • Vấn đề trong quản lý hoặc phát triển: Xác định những vấn đề trong quản lý hoặc phát triển tổ chức, bao gồm quản lý không hiệu quả, thiếu chiến lược phát triển, hoặc sự thiếu khả năng thích nghi với môi trường thay đổi.

Phân tích yếu tố bên ngoài (External Factors)

Cơ hội (Opportunities)

 • Chính sách và quy định thuận lợi: Đánh giá các chính sách và quy định mới được áp dụng, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/tổ chức, bao gồmng nghệ mới: Xác định các thay đổi kỹ thuật và ng nghệ mới có thể mang lại cơ hội cho tổ chức, chẳng hạn như sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật (IoT), hoặc blockchain.
 • Xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng: Phân tích các xu hướng mới trong thị trường và nhu cầu của khách hàng, bao gồm sự thay đổi trong sở thích, nhu cầu tăng cao, hoặc xu hướng mới.
 • Chính sách và quy định thuận lợi: Đánh giá các chính sách và quy định mới được áp dụng, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp/tổ chức, bao gồm chính sách hỗ trợ tài chính, quy định giảm thủ tục, hoặc mở cửa thị trường mới.

Đe dọa (Threats)

 • Cạnh tranh khốc liệt: Xác định các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành và đánh giá khả năng cạnh tranh của họ, bao gồm chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giá cả cạnh tranh, hoặc chiến lược tiếp thị.
 • Thay đổi kinh tế và chính trị: Đánh giá các yếu tố kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như biến động giá cả, thay đổi chính sách thuế, hoặc biến động trong môi trường kinh doanh.
 • Sự thay đổi trong thị trường và hành vi khách hàng: Phân tích sự thay đổi trong thị trường tiêu dùng và hành vi khách hàng, bao gồm thay đổi sở thích, nhu cầu và môi trường mua hàng.

Ứng dụng SWOT trong quản lý và kinh doanh

Ứng dụng SWOT trong quản lý và kinh doanh

Xác định chiến lược phát triển

 1. Tận dụng điểm mạnh và cơ hội: Sử dụng điểm mạnh của tổ chức và cơ hội trong môi trường để phát triển chiến lược tăng trưởng và cạnh tranh. Xác định những lĩnh vực mà tổ chức có lợi thế và tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc mở rộng quy mô hoạt động.
 2. Khắc phục điểm yếu và đối phó với đe dọa: Đối mặt với các điểm yếu và đe dọa, tổ chức cần đưa ra các biện pháp khắc phục, bổ sung nguồn lực, cải thiện quy trình hoặc phát triển các chiến lược phòng ngừa để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Lập kế hoạch và ra quyết định

 1. Định hướng phát triển dựa trên SWOT: SWOT sẽ cung cấp thông tin cơ bản để xác định định hướng phát triển và mục tiêu dài hạn của tổ chức. Nó giúp xác định các lĩnh vực ưu tiên và tập trung nguồn lực vào những mục tiêu quan trọng nhất.
 2. Xác định ưu tiên và phân bổ nguồn lực: Phân tích SWOT sẽ giúp xác định những hoạt động quan trọng và ưu tiên cần được đầu tư nguồn lực. Từ đó, tổ chức có thể phân bổ tài nguyên, nguồn lực và thời gian một cách hiệu quả đảm bảo rằng các hoạt động quan trọng nhất được ưu tiên cao.

Xây dựng đội ngũ và quản lý nhân sự

 1. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên dựa trên nhu cầu và yếu tố SWOT: SWOT giúp xác định nhu cầu nhân sự và kỹ năng cần thiết cho tổ chức. Từ đó, tổ chức có thể tuyển dụng và đào tạo nhân viên phù hợp với yêu cầu ng việc và đáp ứng được yếu tố SWOT.
 2. Phát triển chính sách thúc đẩy hiệu suất và đồng lòng: Dựa trên SWOT, tổ chức có thể phát triển chính sách và biện pháp khuyến khích nhân viên đạt hiệu suất cao, tăng cường đồng lòng và tạo động lực làm việc trong tổ chức.

Ví dụ về phân tích SWOT

Điểm mạnh:

 • Sản phẩm chất lượng cao và độc đáo: Tổ chức có sản phẩm/dịch vụ có chất lượng cao, độc đáo và khác biệt so với đối thủ trong ngành.
 • Nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm: Tổ chức có đội ngũ nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động.
 • Tài chính ổn định và nguồn lực dồi dào: Tổ chức có tài chính ổn định, nguồn lực đủ để đầu tư và phát triển.

Điểm yếu:

 • Hệ thống quản lý còn hạn chế: Tổ chức gặp khó khăn trong việc quản lý hoạt động và tổ chức ng việc hiệu quả.
 • Thiếu sự đa dạng trong sản phẩm và dịch vụ: Tổ chức chỉ tập trung vào một số sản phẩm/dịch vụ chủ chốt, thiếu sự đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng.
 • Chi phí sản xuất cao: Tổ chức phải đối mặt với chi phí sản xuất cao, ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh về giá cả.

Cơ hội:

 • Thị trường mở rộng và nhu cầu tăng cao: Thị trường có tiềm năng mở rộng và nhu cầu của khách hàng tăng cao, tạo cơ hội cho tổ chức mở rộng quy mô và tiếp cận khách hàng mới.
 • ng nghệ mới mang lại cơ hội cải tiến và phát triển: ng nghệ mới và xu hướng số hóa đem lại cơ hội để tổ chức cải tiến quy trình, tăng cường hiệu suất và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Chính sách ưu đãi hỗ trợ từ chính phủ: Chính phủ đưa ra các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển ng nghiệp hoặc giảm thuế, tạo cơ hội cho tổ chức tận dụng lợi thế.

Đe dọa:

 • Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong ngành: Các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ có thể gây áp lực lên thị phần và lợi nhuận của tổ chức.
 • Biến đổi thị trường và xu hướng toàn cầu: Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và xu hướng tiêu dùng có thể thay đổi, đe dọa đến sự ổn định và sự thích nghi của tổ chức.

Kết luận

Phân tích SWOT là một ng cụ quan trọng giúp tổ chức đánh giá tổng quan về các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Từ phân tích này, tổ chức có thể xác định chiến lược phát triển, tận dụng cơ hội và khắc phục điểm yếu, đồng thời đối phó với đe dọa.

SWOT cũng hỗ trợ quyết định, phân bổ nguồn lực và xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp.ng cụ quan trọng giúp tổ chức đánh giá tổng quan về các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Facebook
Twitter
Email
Print