Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là chiến lược nhằm xây dựng một kế hoạch để phát triển một thương hiệu nào đó. Mục đích chính chủa các chiến lược là nhằm vào khách hàng tiềm năng và tìm kiếm khách hàng mới để hoàn thành các mục tiêu cụ thể.

img banner

Vai trò của chiến lược thương hiệu

Xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh

Tạo được sự khác biệt so với các thương hiệu khác

Kết nối thành công với người tiêu dùng

Duy trì lòng trung thành của khách hàng

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm

Marketer Việt Nam tư vấn chiến lược thương hiệu

Tư vấn chiến lược định vị thương hiệu định hướng thị trường

Marketer Việt Nam Brand Consultants am hiểu lĩnh vực ô tô, nhà cung cấp, FMCG, Thực phẩm và Phi thực phẩm, lĩnh vực tài chính ngân hàng và y tế.

Marketer Việt Nam cố gắng hết sức để chuyển giao kiến ​​thức sâu sắc từ một phân khúc thị trường quốc tế sang phân khúc thị trường quốc tế khác.

img reason 1
img reason 4

Chiến lược thương hiệu toàn cầu

Tư vấn Thương hiệu hoạt động dựa trên cơ sở khoa học, nhưng liên quan đến việc đưa ra các đề xuất và lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Để đảm bảo sự hỗ trợ toàn diện, Marketer Việt Nam đã triển khai một bộ phận sáng tạo mạnh mẽ.

Marketer Việt Nam làm việc trong tập đoàn với các công ty luật quốc tế và các công ty nghiên cứu thị trường trên toàn thế giới. Các chuyên gia tư vấn kết hợp sự ổn định của Brand-DNA với việc thiết lập tầm nhìn chiến lược thương hiệu toàn cầu theo xu hướng.

Các chiến lược phát triển thương hiệu đổi mới

Mọi thương hiệu doanh nghiệp đều phải đổi mới có chiến lược phát triển thương hiệu. Hoạt động sáp nhập và mua lại làm giảm tầm nhìn về cốt lõi thiết yếu của thương hiệu, dẫn đến giảm khả năng hiển thị và sự thống trị.

Các nhà tư vấn chiến lược của Marketer Việt Nam biết các lĩnh vực tiềm năng bên trong và bên ngoài và kết hợp các quan điểm và ý nghĩa bên trong và bên ngoài.

img reason 2

Bạn sẽ nhận được gì tại Marketer?

img banner
img banner

Marketer cam kết gì?

Quy trình tư vấn chiến lược thương hiệu tại Marketer

img benefit 4

Tiếp nhận yêu cầu

img benefit 1

Phân tích thị trường, đánh giá thương hiệu

img benefit 2

Đề xuất chiến lược thương hiệu

img benefit 4

Định vị thương hiệu

img benefit 1

Tính cách thương hiệu khác biệt hóa

img benefit 2

Xây dựng kiến trúc thương hiệu

Back to Top