Tư vấn chiến lược là gì?

Tư vấn chiến lược là một dạng hình thức đưa ra lời khuyên, tư vấn về các vấn đề liên quan đến kiến thức chuyên sâu của một doanh nghiệp. Mục đích của việc tư vấn chiến lược nhằm đem đến kết quả, lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp đó.

Lĩnh vực tư vấn

Dịch vụ tư vấn theo giờ dành cho ai?

Tư vấn chiến lược theo giờ tại Marketer áp dụng với đa dạng đối tượng gặp nhiều vấn đề khác nhau trong kinh doanh

Tìm hiểu mô hình tư vấn chiến lược

Về cơ bản, mô hình tư vấn được kết nối với kế hoạch kinh doanh ở nhiều cấp độ. Thứ nhất, nghiên cứu thị trường là giai đoạn quan trọng để tìm hiểu thị trường và người tiêu dùng. 

Các doanh nghiệp đang chuyển sang mô hình lấy khách hàng làm trung tâm, đòi hỏi phải xây dựng phân tích khách hàng hiệu quả và kết nối hành trình trực tuyến của khách hàng với dữ liệu quan hệ khách hàng.

 

Doanh nghiệp thường xuyên gặp tình trạng

Các doanh nghiệp chưa có phòng ban liên quan đến Marketing

Không có đủ ngân sách để chi quá nhiều cho nghiên cứu chuyên sâu

Chưa tìm ra định hướng, các phương pháp, công cụ giúp doanh nghiệp phát triển

Áp dụng/ nghe lời tư vấn của những người bên ngoài nên áp dụng sai cách marketing

Daonh nghiệp muốn có cái nhìn khách quan và tổng thể nhất về hoạt động kinh doanh

Triển khai các hoạt động Marketing nhưng không có hiệu quả

Giải pháp của Marketer

Tiếp nhận vấn đề 

Phân tích, đánh giá doanh nghiệp

Thiết kế giải pháp  

Tiến hành gặp gỡ, tư vấn theo giờ

Theo dõi, đánh giá hiệu quả

Bàn giao tư liệu tư vấn

Tại sao nên lựa chọn tư vấn theo giờ tại Marketer?

Contact Me on Zalo