Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Tư vấn chiến lược social

Nhu cầu của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, có nghĩa là các dịch vụ tư vấn social marketing từ chiến lược đến thực thi của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với bạn. Hãy tự tin rằng các yêu cầu cụ thể của bạn sẽ được đáp ứng bởi đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, những người có nhiều kinh nghiệm với nhiều loại hình doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nêu rõ sự hỗ trợ mà bạn đang tìm kiếm và một trong những nhóm thân thiện của chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để hiểu sâu hơn về thương hiệu của bạn và nơi bạn muốn thực hiện

img banner

Tại sao doanh nghiệp cần có chiến lược Social Media Marketing?

Dịch vụ tư vấn social marketing từ chiến lược đến thực thi

img reason 3

Sự hiện diện và phân tích hồ sơ

Đánh giá sự hiện diện trên mạng xã hội hiện tại của bạn thường là điểm khởi đầu để chúng tôi có thể hiểu đầy đủ về ảnh hưởng của bạn đối với khán giả của mình. Biết những gì đã và chưa hiệu quả trước đây, kết hợp với kiến ​​thức của chúng tôi về phương pháp hay nhất, cho chúng tôi cái nhìn sâu sắc về những gì sẽ hoạt động trong tương lai

Phát triển chiến lược social

Mọi thứ bạn làm trên mạng xã hội nên có chủ đích. Các mục tiêu mà chúng tôi tạo ra cho hoạt động truyền thông xã hội của bạn sẽ hoàn toàn phù hợp với chiến lược social media marketing áp dụng cho doanh nghiệp của bạn và các nỗ lực tiếp thị của doanh nghiệp. Mỗi mạng xã hội sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược này để bạn tiếp cận thành công đối tượng mục tiêu và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

img reason 1
img reason 4

Chi tiêu cho phương tiện truyền thông phải trả phí

Hầu hết các doanh nghiệp B2C có sự hiện diện trên Facebook và Instagram, hầu hết các công ty B2B có sự hiện diện trên LinkedIn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để điều hướng và đưa ra chiến lược cho ngay cả những nền tảng quảng cáo phức tạp nhất, đảm bảo ngân sách của bạn đi xa hơn trong việc mở rộng lợi nhuận của bạn.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Thu thập thông tin chi tiết về các chiến lược social media marketing của đối thủ sẽ giúp bạn chiếm ưu thế. Tránh phạm sai lầm của họ, học hỏi từ những thành công của họ và đi trước một bước trong trò chơi. Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn cạnh tranh hoặc vượt qua ai trên mạng xã hội và chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo ra một chiến lược để thực hiện điều đó.

img reason 2
img reason 4

Tương tác với cộng đồng và nguồn cấp tin tức

Hiểu cách đối tượng của bạn hoạt động trực tuyến và cách thu hút họ có thể tăng ảnh hưởng của bạn đối với họ. Từ việc chứng thực lời chứng thực đến xử lý hiệu quả phản hồi tiêu cực, quản lý cơ hội là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp có lượng khán giả lớn.

Trả lời câu hỏi của bạn

Chúng tôi sẽ đảm bảo trả lời tất cả các câu hỏi của bạn về tiếp thị truyền thông xã hội và các nền tảng khác nhau để bạn tự tin vào các quyết định và hành động của mình trong tương lai.

img reason 2

Tại sao nên chọn tư vấn Social tại Marketer?

img banner

Quy trình tư vấn chiến lược social

img benefit 3

Tiếp nhận yêu cầu

img benefit 4

Đánh giá và xác định mục tiêu

img benefit 1

Đề xuất kế hoạch social

img benefit 3

 Lựa chọn nền tảng

img benefit 4

Quảng bá và phân phối content trên social 

img benefit 1

Theo dõi, đo lường kết quả

Back to Top