Link tải phần mềm theo dõi các hoạt động lên lịch làm việc

0

Đối với những bạn muốn kinh doanh online nên sử dụng cài đặt những phần mềm hoặc trình duyệt này để có thể  kiểm soát những hoạt động kinh doanh cần thiết để có thể kiểm soát hoạt động kinh doanh của bạn. Kể từ khi Google Chrome có khoảng 71% cổ phần của việc sử dụng trình duyệt, không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều các phần mở rộng trình duyệt hữu ích nhất hiện có đã được xây dựng với Google Chrome.

Sau đây là những phần mở rộng Chrome tốt nhất chúng tôi muốn khuyên bạn nên dùng cho doanh nghiệp, phần mở rộng cho phép bạn truy cập các tính năng trực tiếp hơn trong Chrome và tuỳ chỉnh duyệt web của bạn để cải thiện công việc của bạn hằng ngày một cách chuyên nghiệp hơn.

Một lời cảnh báo nhỏ, nếu cài đặt quá nhiều phần mở rộng của Google Chrome có thể làm chậm trình duyệt của bạn. Tốt nhất là bạn chỉ cài đặt và giữ những ứng dụng mà bạn thực sự sẽ sử dụng và hữu ích cho chính doanh nghiệp của mình.

Link cài đặt  cách lên lịch họp:

https://chrome.google.com/webstore/detail/assistantto-scheduling-as/ndddjdifcfcddfdgedlcmfjamionaago?hl=en

Link cài đặt phần mềm lưu lại nội dung để đọc online: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-pocket/niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj?hl=en

Link cài đặt phần mềm tìm kiếm địa chỉ Email và thông tin liên hệ:

https://chrome.google.com/webstore/detail/clearbit-connect-supercha/pmnhcgfcafcnkbengdcanjablaabjplo?hl=en

Link cài đặt phần mềm phân bố thời gian làm việc trên Gmail:

https://chrome.google.com/webstore/detail/streak-crm-for-gmail/pnnfemgpilpdaojpnkjdgfgbnnjojfik

Link cài đặt : Lên lịch bài viết trên các trang Social

https://chrome.google.com/webstore/detail/buffer/noojglkidnpfjbincgijbaiedldjfbhh?hl=en

Link cài đặt theo dõi các link của bạn

https://chrome.google.com/webstore/detail/effin-amazing-utm-builder/eoaapiimcaimddnfhfnifgkinmpcbccp?hl=en

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo
Tư vấn Online
Chỉ đường