Browsing Tag

vai trò của video marketing

Sức mạnh không gì cản được của Video Marketing

Video Marketing được biết đến là một trong những công cụ truyền thông quan trọng và hiệu quả của các công ty, doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng. Là người làm marketing, bạn đã hiểu rõ sức mạnh của Video Marketing chưa? Theo một nghiên cứu gần đây cho thấy, tìm kiếm video chỉ đứng sau tìm kiếm Google với tỉ lệ tìm kiếm là 69%. Người tiêu dùng hiện nay đã chuyển dần từ đọc các content marketing về sản phẩm sang việc nghe và nhìn các hình ảnh, công năng sử dụng của sản phẩm, dịch vụ.…
Tư vấn Online
Chỉ đường