Browsing Tag

Marketer

Chiến lược giá: đã là marketer thì phải biết

Chiến lược giá được biết đén là một nghệ thuật đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải thử nghiệm nhiều lần và kết hợp với định hướng phát triển sản phẩm. Nếu bạn là một Maketer thì nhất đinh phải biết cấc chiến lược sau:Chiến lược giá: đã là marketer thì phải biếtChiên lược chớt ván - Skim/Cream PricingHớt ván là chiến lược giá mang tính đặc thù ở một số thị trường và các sản phẩm mang tính các nhân cao về lifestyle, có khả năng tạo ra trào lưu, xu hướng sống mới, nhưng có vòng đời ngắn và dễ bị thay thế bởi các xu hướng mối nổi…
Tư vấn Online
Chỉ đường