Browsing Tag

cách liên hệ với khách hàng

Duy trì liên lạc với khách hàng bằng Email marketing

Hãy duy trì chương trình email ngay cả khi ngân sách bị cắt giảm Giả sử bạn đã làm mọi việc có thể để yêu cầu một khoản ngân sách lớn hơn cho email, nhưng số tiền bạn cần lại không được đáp ứng. Ngân sách thay đổi hàng năm. Và tuy mọi người đều nói rằng ngân sách dành cho quảng cáo và marketing sẽ bị cắt giảm đầu tiên trong bất kỳ cuộc suy thoái kinh tế nào, song bạn vẫn có thể duy trì chương trình email marketing. Bạn thắc mắc tại sao điều đó lại xảy ra và xảy ra như thế nào ư? Hãy nhớ rằng khách hàng của bạn muốn…
Tư vấn Online
Chỉ đường