Những hình ảnh có phần bí ẩn và dễ gây hiểu nhầm này chính là quảng cáo cho một trung tâm tập Yoga.

Những hình ảnh có phần bí ẩn và dễ gây hiểu nhầm này chính là quảng cáo cho một trung tâm tập Yoga.