Tiếp đến là quảng cáo khuyến khích mọi người dừng sử dụng các thiết bị kết nối Internet như điện thoại di động để ‘cho người khác thấy khuôn mặt thực sự của bạn’.

Marketer Việt Nam

Tiếp đến là quảng cáo khuyến khích mọi người dừng sử dụng các thiết bị kết nối Internet như điện thoại di động để cho người khác thấy khuôn mặt thực sự của bạn.