Content MarketingHọc Marketing

Những Print Ads sáng tạo đỉnh cao cho dân Designer

Print ad P18 1

Print ad P18 1

Print ad P18 2

Print ad P18 3


Lamptan – Insect Repellent Bulb

Print ad P18 4

Print ad P18 5


Chinese language school – Unlock the Barrier

Print ad P18 6

Print ad P18 7


HATARI

Print ad P18 10

Print ad P18 9

Print ad P18 8


LAN – TAM

Print ad P18 14

Print ad P18 12

Print ad P18 11


National Geographic

Print ad P18 16

Print ad P18 15


Yoga Joes

Print ad P18 21

Print ad P18 20

Print ad P18 19


Barcellos Sports – The greater distance the better

Print ad P18 24

Print ad P18 23

Print ad P18 22

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Marketer Việt Nam
Marketer.vn là một cộng đồng marketer mạnh nhất Việt Nam. Nơi chúng tôi liên tục update các kiến thức mới, casestudy thật và tương tác với các bạn. Hãy tham gia group facebook, kênh youtube trao đổi với chúng tôi.

    You may also like