Quảng cáo Facebook

Cập nhập quảng cáo Facebook mới nhất tránh Bão gần bờ tháng 10 năm 2020

1)Mỗi Page sẽ bị giới hạn số mẫu quảng cáo được tạo ( dù nhiều tài khoản qc khác nhau cũng vô dụng). Số mẫu quảng cáo giới hạn sẽ được phân theo số tiền đã chi trả cho Facebook. Áp dụng cho quảng cáo đang chạy & đang review
– Giới hạn 250 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <100,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 1,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <1,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 5,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <10,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 20,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu >10,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
2) Áp dụng vị trí quảng cáo mới : Quảng cáo kết quả tìm kiếm . Áp dụng vào các mục tiêu : brand awareness, reach, engagement, app installs, video views, lead generation & messages . Chỉ áp dụng trên điện thoại
3) Mẫu quảng cáo của sẽ xuất hiện theo hình thức “Tài trợ” trên Marketplace ở Desktop ( tương tự qc trên TMĐT)
4) Mở rộng tệp Lookalike. Tiếp cận ngoài tệp Lookalike nhưng vẫn tối ưu độ tuổi, vị trí, giới tính
5) Thêm danh mục Xe ô tô trên Marketing place và cho phép quảng cáo vào đó
6) Giới hạn theo dõi hành vi của khách hàng thông qua quảng cáo được rút ngắn từ 28 ngày thành còn 7 ngày. Điều này sẽ cần đầu vào chất lượng cho giai đoạn máy học
Có lẽ đây là lý do mà BM die hàng loạt.
Cre: FB
Shared by Quoc San

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Marketer Việt Nam
Marketer.vn là một cộng đồng marketer mạnh nhất Việt Nam. Nơi chúng tôi liên tục update các kiến thức mới, casestudy thật và tương tác với các bạn. Hãy tham gia group facebook, kênh youtube trao đổi với chúng tôi.

  You may also like

  Quảng cáo Facebook

  Các đường link liên hệ trực tiếp được với Facebook để được hỗ trợ

  Problem Link Note Thay đổi ngày sinh https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 Thay đổi ngày sinh General Help center https://www.facebook.com/help All you need Client Services https://www.facebook.com/clientservices Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account Chat with our support team https://www.facebook.com/business/form/chat ...
  Học Marketing

  Tổng hợp các casestudy về group làm Marketing tốt nhất trước năm 2019

  https://www.facebook.com/groups/CTLGVTH/ https://www.facebook.com/groups/1173175322715035/ https://www.facebook.com/groups/GVMN.HaNoi https://www.facebook.com/groups/276866019100953/ https://www.facebook.com/groups/giaoviemannontuthuc/ https://www.facebook.com/groups/j2team.community/ https://www.facebook.com/groups/congdongomega/?ref=br_rs https://www.facebook.com/groups/TruongNguoiTa/ https://www.facebook.com/groups/845824995560364/ https://www.facebook.com/groups/190259641594048/?ref=br_rs https://www.facebook.com/groups/169378733731890/ https://www.facebook.com/groups/GLPNVM/ https://www.facebook.com/groups/Grouptinhte/ https://www.facebook.com/groups/thichtrongcay/ https://www.facebook.com/groups/625230697658922/ ...