in

Cập nhập quảng cáo Facebook mới nhất tránh Bão gần bờ tháng 10 năm 2020

1)Mỗi Page sẽ bị giới hạn số mẫu quảng cáo được tạo ( dù nhiều tài khoản qc khác nhau cũng vô dụng). Số mẫu quảng cáo giới hạn sẽ được phân theo số tiền đã chi trả cho Facebook. Áp dụng cho quảng cáo đang chạy & đang review
– Giới hạn 250 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <100,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 1,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <1,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 5,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu <10,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
– Giới hạn 20,000 mẫu quảng cáo đối với Page có chi tiêu >10,000,000 USD trong 12 tháng gần nhất
2) Áp dụng vị trí quảng cáo mới : Quảng cáo kết quả tìm kiếm . Áp dụng vào các mục tiêu : brand awareness, reach, engagement, app installs, video views, lead generation & messages . Chỉ áp dụng trên điện thoại
3) Mẫu quảng cáo của sẽ xuất hiện theo hình thức “Tài trợ” trên Marketplace ở Desktop ( tương tự qc trên TMĐT)
4) Mở rộng tệp Lookalike. Tiếp cận ngoài tệp Lookalike nhưng vẫn tối ưu độ tuổi, vị trí, giới tính
5) Thêm danh mục Xe ô tô trên Marketing place và cho phép quảng cáo vào đó
6) Giới hạn theo dõi hành vi của khách hàng thông qua quảng cáo được rút ngắn từ 28 ngày thành còn 7 ngày. Điều này sẽ cần đầu vào chất lượng cho giai đoạn máy học
Có lẽ đây là lý do mà BM die hàng loạt.
Cre: FB
Shared by Quoc San
  Cách phân loại nhắm mục tiêu Facebook Ads toàn tập - Subviet
kehoachmarketing

Mindmap lập kế hoạch marketing

maukehoach

Một mẫu kế hoạch marketing tổng thể ngành hàng nước giải khát