Danh mục Công cụ Marketing

Native Advertising xu hướng quảng cáo thành công

Quảng cáo Native Advertising là quảng cáo mang tính tự nhiên cho phép quảng cáo với nội dung thông thường được chèn thêm ngữ cảnh thực nghiệm sao cho quảng cáo được nhìn tháy với một cách chân thực nhất Native Advertising cho khách hàng cảm thấy họ đang xem nội dung thông thường, không phải quảng cáo, không có cảm giác khó chịu khi xem . Để hiếu rỏ được Native Advertising là gì thì bài viết này sẽ giùm bạn.

Bản tin email là gì? Những lý do bạn nên xây dựng bản tin Email

Một số nhà quảng cáo thường bỏ qua việc xây dựng các bản tin email một phương thức tiếp thị sinh ra lợi nhuận, thúc đẩy thương hiệu, gia tăng doanh thu mạnh mẽ trong dài hạn. Tần số email có thể thay đổi phụ thuộc vào nội dung và tính sãn có của nó nhưng phải xây dựng và gữi ít nhất 1 tháng 1 lần. và sau đây là những lý do bạn phải xây dựng email bản tin.