Danh mục Email Marketing

Bản tin email là gì? Những lý do bạn nên xây dựng bản tin Email

Một số nhà quảng cáo thường bỏ qua việc xây dựng các bản tin email một phương thức tiếp thị sinh ra lợi nhuận, thúc đẩy thương hiệu, gia tăng doanh thu mạnh mẽ trong dài hạn. Tần số email có thể thay đổi phụ thuộc vào nội dung và tính sãn có của nó nhưng phải xây dựng và gữi ít nhất 1 tháng 1 lần. và sau đây là những lý do bạn phải xây dựng email bản tin.